PESKIRANJE STAKLA I OGLEDALA 

peskirano (1).jpg
p__150__Lampa-Mirror-Ogledalo.jpg

Peskiranje predstavlja tehnološki proces površinske mehaničke obrade ravnog i savijenog stakla pri kojem se u specijalnoj komori abraziv (pesak posebne granulacije) pod pritiskom i u određenoj brzini nanosi na površinu. Ovim postupkom postižu se različiti dekorativni elementi kao što su: matiranje, plitko graviranje i izrada motiva. Nanošenje abraziva vrši se automatski mehaničkom rukom čime se postiže homogenost i ujednačenost mat površine. Osim automatski, staklo se može peskirati ručno kako bi se postigli različiti efekti.

Proces matiranja se osim peskiranja vrši hemijski, nanošenjem kiseline koja nagriza površinski sloj i time stvara mat efekat.

 

PRIMENA

Peskirati se mogu svi tipovi i debljine stakla i ogledala čime se postižu različiti efekti. Ovakvo obrađeno staklo ili ogledalo nalazi široku primenu kako u enterijeru tako i u eksterijeru. Odličan je izbor prilikom pregrađivanja prostora u uslovima nedovoljnog osvetljenja.

VERDE LOGO COMPLETE.png
Led-ogledalo-krug-Kupatila-Online.jpg